DrayTek VigorFly200: Giải pháp sử dụng công nghệ không dây cho IPTV

29/06/2017 | 500 |
0 Đánh giá
GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI DỊCH VỤ IPTV KHÔNG DÂY Hỗ trợ: MyTV - NetTV - IPTV Firmware 1.0.6RC1 - Cập nhật ngày 22/12/2011 http://www.mediafire.com/?xwp78a5fn0o6d2e
Hình 01
A. Hướng dẫn cấu hình IPTV cho Vigor Fly200F
Firmware 1.0.6RC1 
http://www.mediafire.com/?xwp78a5fn0o6d2e

I. Truy cập vào giao diện cấu hình web của thiết bị
IP:192.168.1.1
Username: admin
Password: admin

II. Cấu hình Internet
- Click vào mục WAN => Internet Access
- WAN1 => Access Mode chọn PPPoE, Click Detail Page

- Nhập Username của đường truyền vào ô Username
- Nhập Password của đường truyền vào ô Password
- Nhập lại Password của đường truyền vào ô Confirm Password
- Các thông số khác để mặc định. Click OK để lưu thiết lập.
- Thiết bị sẽ tự động reboot trong khoảng 30 giây.

III. Cấu hình Wireless:
- Vào Wireless LAN > Genneral Setup
- Chọn Enable Wireless LAN
- Chọn Mode : Mixed (11b+11G+11n) để phát cùng lúc các chuẩn b/g/n
- Ô SSID 1: IPTV => Sử dụng cho Setop Box không dây hoặc VLC với Laptop
- Ô SSID 2: AnPhat => Sử dụng cho internet
(SSID là tên mạng wireless, bạn có thể sửa tùy ý)
- Channel và Extension Channel: AutoSelect
- Packet-OVERDRIVER: Bỏ chọn Tx Burst
- Các thông số khác để mặc định như hình.
- Click OK để lưu lại

Đặt mật khẩu (password) cho Wireless
- Vào mục Wireless LAN => Security
- Chọn SSID 1 (Đặt mật khẩu cho wireless của IPTV)
- Cấu hình các tùy chọn như hình bên dưới
- Đặt mật khẩu cho mạng wireless ở ô Pass Phrase (ít nhất 8 kí tự); Đối với mẩu khẩu cho wireless của IPTV nên đặt bằng “số” sẽ dễ thao tác trên remote của Setop Box hơn
- Click OK để hoàn tất phần cấu hình mật khẩu cho SSID 1
- Chọn tiếp SSID 2 và làm tương tự
- Mật khẩu của SSID 1 và SSID 2 có thể giống hoặc khác nhau tùy thích


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 706x602.Cấu hình WMM cho Wireless
- Các thông số và tùy chọn như hình dưới


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 708x430.IV. Cấu hình đa dịch vụ trên Multi VLAN
- Vào mục WAN => Multi-VLAN
- Chọn Enable Multi-VLAN Setup
Channel 1 luôn dành cho VLAN của Internet, điền Tag (VID) của Internet vào ô Add Tag
- Sử dụng Channel 4 cho IPTV, điền Tag (VID) của IPTV vào ô Add Tag
** Nếu bạn không rõ các thông số Tag của mình, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn

Cấu hình Bridge VLAN cho Port, SSID (Mapping)
- Ở phần cấu hình Wireless chúng ta đã chuẩn bị sẳn SSID 1 cho Setop Box không đây và giả sử chúng ta có thêm một Setop Box khác sẽ gắn vào Port LAN 4 của Vigor Fly200
- Click vào Tab Bridge, chọn Enable Channel 4 và chọn tương tự như hình dưới
- Như vậy Port 1,2,3 và SSID 2,3 sẽ sử dụng cho Internet; Port 4 và SSID 1 cho IPTV
- Click OK để lưu lại phần cấu hình Multi-VLAN
- Router sẽ reboot lại – Hoàn tất cấu hình


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 662x312.B. Hướng dẫn cấu hình TOTOLINK Wireless Bridge

- Đầu tiên, chỉ nối cáp mạng từ card mạng máy tính vào cổng LAN của TOTOLINK
- IP mặc định của TOTOLINK: 192.168.1.1; Tự động cấp IP cho máy tính khi nối dây vào cổng LAN
- User/Password mặc định: admin/admin

Cấu hình IP – DHCP – IGMP
cho TOTOLINK Wireless Bridge là 192.168.1.250


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 643x397.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 644x401.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 653x253.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 653x246.Sau đó cấu hình Wireless Bridge.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 749x282.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 749x244.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x228.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x315.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x276.- Kết nối toàn bộ thiết bị như Hình 01 và chúng ta có một hệ thống IPTV over Wireless
__________________
Một trong những Router ISP cho khách hàng mượn khi đăng ký FTTH
TOTOLINK F1 - N301RTVNPT
TOTOLINK N151RTViettel | TOTOLINK N300RBCMC
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN LỰA CHỌN SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI BẠN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Địa chỉ: 1054/34 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Q.Tân Bình, TP.HCM

 


Tin tức liên quan

Bình luận