Liên Hệ Trực Tiếp

ĐT : (028) 7300 1986-0903 339 546
Z/V : 0903 339 546 – 0916 68 16 18
Email : admin@manhinhchuyendung.com

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Anh phong :
ĐT : 028 7300 1986
Email : phongnhansu@hung-thinh.com.vn

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

ĐT/Z/V : 0916 68 16 18
Email : kythuat01@hung-thinh.com.vn

Hỗ Trợ Online

Hỗ Trợ Đại Lý

ĐT/Z/V : 09 09 01 9854
Email : nguyenlk@hung-thinh.com.vn

Văn Phòng : 864 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Chi Nhánh 1: 1054/34 Cách Mạng Tháng Tám, P4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Chi Nhánh 2 : 531G Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP.HCM.

Main Menu