• Draytek Router Vigor 2910

  THIÊT BỊ CÂN BẰNG TẢI Vigor 2910 có 4 cổng LAN và 1 cổng WAN (Có thể cấu hình cổng LAN 1 như cổng WAN thứ 2), 1 cổng USB cho modem 3G hay máy in mạng. Trừ 2 anten và chức năng Wi-Fi của Vigor 2910G, còn lại thiết kế và tính năng của 2 sản phẩm đều giống nhau. DrayTek Vigor2910 và 2910G vẫn thiết kế với tông đen truyền thống, kiểu dáng tương tự họ Vigor2900.

   

   

  mat cuoi

  Sản phẩm thay thế 2910 :: Draytek Router Vigor 2912

  1,050,000 

Main Menu